За досетливите

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ.ppt (289792)

1.  Трима приятели имали общо 4 ябълки. Как трябва да разпределят ябълките без да се режат, така че никой от тримата да няма повече от останалите и всички ябълки да бъдат раздадени?

Решение: Единият получава една ябълка, другият - също една ябълка, а третият получава две ябълки и задачата е решена, защото никой нама повече от останалите.

2. Подреди всички букви в една дума: а,д,е,н,у,а,д,м.

  Решение: "една дума"

 3. Коя дума в българския език винаги се произнася грешно?

   Oтговор: Думата грешно!

 

4. Кога виждаме ясно, че пише 3, а казваме 15?

 

Когато часовникът показва 3 часа следобед.

 Продължи редицата:1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 , 23  Числа, които се делят само на себе си и на 1.

5. Какво е това, което е по-високо от човек, но по-ниско от кокошка?     ШАПКА