Седмична програма за втоти срок - 4 клас:

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Литература

БЕЛ

Английски език.

математика Матем./ЗИП

2

Математика

ФВС

БЕЛ-ФКРУ

БЕЛ

Английски език

3

ЧО

Математика

БЕЛ-ФКРУ

Литература

ЧП

4

Английски език

Литература

ФВС

ИИ

ФВС

5

 

Музика

Консултация от 13:40 до14:20

ДБТ

Математика

Час на класа

ИИ

ДЧ по ФВС

БЕЛ/ЗИП

 

                                     6.   Въпроси на родители