Околен свят/Роден край

Тест - 21.01

  • 20 точки - Ивайла, Ива, Габи, Марги
  • 18- Бети, Биляна, Коки, Кристиян, Евгени, Стефи, Георги
  • 16-14 -  Поли, Габи, Илияна, Тедо, Ели, Мирчо,