Какво учим по писане през месец януари

 • Препис от буквара
 • Диктовка
 • Правопис:
 1. В края на думата: град  - градове; картоф - картофи ...
 2. В или ВЪВ
 3.  И или Й :В края на думата   един -й    много -и  мой = един  мои = мого
 4. ЕДНА СРИЧКА  - ЕДНА ГЛАСНА!                                                                                                            

  пей/ка, трой/ка, пана/ир ,

 • Зная, зная, зная,

  не се пише „Ъ” 

               накрая!