По БЕЛ - писане

  • Правописни правила
  • Глаголи, съществителни имена
  • Диктовка
  • Правопис:
  1. В края на думата: град  - градове; картоф - картофи ...
  2. В или ВЪВ
  3.  И или Й :В края на думата   един -й    много -и  мой = един  мои = мого
  4. ЕДНА СРИЧКА  - ЕДНА ГЛАСНА!                                                                                                            

    пей/ка, трой/ка, пана/ир ,

Зная, зная, зная,

не се пише „Ъ” 

             накрая!