Аплодисменти за всички мислещи деца!!!

Разработвам сайт за 1 клас: 1-aklas-com.webnode.ru

 

Нито една проява на доброта, дори най-малката, не е загуба на време. - Езоп

www.youtube.com/Емил Димитров АКО СИ ДАЛ

 

 

Намерете обичащия да се крие!

 

 

 

 

 

 

 

 

Колко малко трябва да бъдем заедно по-добри!!!

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!!!

19 март 2 013 г.

 

Сайт на 5 клас:     bklass.webnode.com/