Анкета

Одобрявате ли написаното на дъската!

Да (16)
100%

Не (0)
0%

Общ брой на гласовете: 16

Намерете обичащия да се крие!

 

 

 

 

 

Колко малко трябва да бъдем заедно по-добри!!!

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!!!

19 март 2 013 г.

 

Сайт на 5 клас:     bklass.webnode.com/